Seminar om Klimatilpasning og Produksjonstilskudd i landbruket

Tid:
Onsdag 22. mars 2017 kl. 18:00 – torsdag 23. mars 2017 kl. 14:00

Pindena mediabank Media ID 35

Vannområde Orkla i samarbeid med Orkla landbruk inviterer til kurs om to svært aktuelle tema: Klimatilpasning og produksjonstilskudd. Som de fleste er kjent med er det nye søknadsfrister og endringer i søknadssystemet for produksjonstilskudd fra 2017. I forbindelse med overgangen fra gammelt til nytt system er det i år søknadsfrister 15. mai og 15. oktober, i tillegg til 20. januar. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil komme og informere om aktuelle endringer. Feil i søknadene kan gi store økonomiske konsekvenser, og vi oppfordrer alle aktive brukere om å få med seg dette!


Et annet viktig tema er klimatilpasning. Uansett årsak er det liten tvil om at klimaet endrer seg, og at landbruket vil bli av de som berøres først og mest. Lengre vekstsesong, høyere temperaturer og mer nedbør gir både muligheter og store utfordringer. Vi har fått tak i to dyktige foredragsholdere fra NIBIO til å gi oss siste nytt om temaet. I tillegg vil Ragnhild Borchsenius si noe om hvilke praktiske tiltak vi lokalt her i dalføret kan gjøre for å produsere minst like mye mat som vi har gjort. Det vil også bli orientert om ulike tilskuddsordninger som kan utnyttes for å gjøre kloke, klimatilpassede tiltak i landbruket. Her kan det være midler å hente!


For at flest mulig skal ha mulighet til å få med seg dette arrangerer vi ett kurs på kveld (kl. 18-22) den 22. mars, og ett på dagtid (kl. 10-14) den 23. mars. Kveldskurset blir i Orkdal rådhus, mens det på dagtid blir i Meldal samfunnshus. Vi serverer kaffe og lunsj/kveldsmat, og håper det samtidig blir to hyggelige samlinger!

 

Når: Uke 12

Orkdal rådhus, onsdag 22. mars: 18:00 – 22:00

Meldal samfunnshus, torsdag 23. mars: 10:00 – 14:00

GRATIS!

 

Program:

Kaffe og vaffel

Foreløpig program:

-          Velkommen

-          Tilpasning av produksjon (vekstsesong, sorter, sykdommer)  v/ Lillian Øygarden NIBIO

-          Drenering, dimensjonering, erosjonssikring, flomdemping, forurensning  v/ Atle Hauge, NIBIO

Lunsj/Kveldsmat

 

-          Praktiske tiltak for bedre drift i nytt klima  v/ Ragnhild Borchsenius                       

-          Omlegging av søknadsomganger  v/ Fylkesmannen                   

-          Klimatilpassede tilskuddsordninger og ny landbruksmelding

-          Oppsummering og spørsmål

 
 

 På grunn av servering ber vi om tilbakemelding på oppmøte. Husk å oppgi hvilken dag du kommer og eventuelle matallergier!